Studiegids

nl en

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

 • Dit vak is tevens verplicht voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde kennisparadigma’s. Studenten zullen vraagstellingen leren formuleren, data leren verzamelen, specifieke methoden en technieken van onderzoek leren toepassen en kritisch leren kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen:
1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren
2. Algemeen aanvaarde methoden en technieken binnen sociale wetenschappen leren toepassen
3. Definiëren en operationaliseren van begrippen
4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden, analyse en kennis leren begrijpen, toepassen en kritisch bekijken.
5. Wetenschapsfilosofische kritieken leren toepassen

Rooster

Alle hoorcolleges, practica en werkgroepen zijn verplicht.

 • Hoorcolleges:

  • Dinsdagen en donderdagen van 4 februari t/m 27 maart 2014, 9-11 uur, zaal SB11, m.u.v. week 9 (25 en 27 februari) zaal 1A20.
  • Extra hoorcolleges in week 9: op woensdag 26 februari en vrijdag 28 februari van 11-13 uur, zaal 1A20.
 • Practicum:

  • Woensdagen 5 februari t/m 26 maart 2014, verzamelen in zaal SB11 om vervolgens zelfstandig opdrachten uit te voeren.
   LET OP: op 5-feb, 19-feb en 12-mrt verzamelen om 11 uur, op alle overige dagen verzamelen om 10 uur!
 • Werkgroepen (3 bijeenkomsten):

  • Donderdagen 20, 27 februari en 6 maart 2014, 13-15 uur of 15-17uur, (tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekendgemaakt)
 • Tentamen:
  Vrijdag 4 april 2014, 13-16 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden.

 • Herkansing:
  Vrijdag 23 mei 2014, 10-13 uur, zaal 5A42, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden.

LET OP:
In de week 9, van dinsdag 25 t/m vrijdag 27 februari 2014 is er een intensieve practicum-week met colleges op dinsdag (9-11 u), woensdag (11-13 u), donderdag (9-11 u) en vrijdag (11-13 u) gevolgd door practica en/of werkgroepen die de hele namiddag in beslag zullen nemen. AANWEZIGHEID IS VERPLICHT!
Van studenten wordt verwacht deze week de hele dag vrij te houden voor dit vak (met als enige uitzondering de colleges van Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken op dinsdag en donderdag 11-13 uur). Er zijn géén uitzonderingen op aanwezigheidsverplichting, behalve ziekte of andere zwaar onvermijdelijke omstandigheden, waarvoor schriftelijk bewijs vooraf of gedurende week 9 kan worden ingediend bij de examencommissie.

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • Hoorcolleges: 40 uur (60 sbu)

 • Werkgroepen: 6 uur (12 sbu)

 • Practica: 44 uur (44 sbu)

 • 8 opdrachten: (64 sbu)

 • literatuur 677 pagina’s (100 sbu)

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (syllabus en powerpoints) en voor announcements. Grade centre wordt ook gebruikt.

Studiemateriaal

 • Russel Bernard, H. (2012) Research Methods In Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches (Lanham, MD: AltaMira Press), 5e editie (dit boek is aan te schaffen via Itiwana)

 • Hammersley, M. and P. Atkinson (2007) Ethnography: principles in practice (New York, NY: Routledge), 3e editie (alle hoofdstukken behalve 9)

 • Rose, G. (2007) Visual Methodologies: An introduction to the interpretation of visual methodologies” London: Sage, 2e editie (hoofdstukken 4, 7, 8, 10 en 11)

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden voor hoorcollege en tentamen via Usis in het kader van Studieplan.
Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis.
A la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. M. Maeckelbergh mmaeckelbergh@fsw.leidenuniv.nl
Dr. E. Bähre ebaehre@fsw.leidenuniv.nl