Studiegids

nl en

Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief

Vak
2013-2014

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Studenten die dit vak willen volgen als keuzevak dienen zich ook voor de minor CA-OS in te schrijven.

 • Dit vak is tevens toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot het pre-master programma voor de master CA-OS.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus biedt:

 • een korte inleiding van de discipline sociologie met aandacht voor basistheorieën en concepten, waarbij ook verschillen in nadruk duidelijk worden, in vergelijking met de culturele antropologie;

 • een verkenning van de manieren waarop het begrip ontwikkeling historisch en geografisch wordt uitgelegd en gemeten, alsmede een overzicht van de actoren die in het ontwikkelingsveld een rol spelen;

 • een overzicht van kernthema’s in de ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

 • Studenten kennis laten maken met de verschillende visies op ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde context met aandacht voor specifieke ontwikkelingsgerelateerde thema’s.

 • Studenten kennis laten maken met de basisbegrippen van de sociologie en met sociologische kernfiguren als Marx, Weber, Durkheim en Bourdieu.

Rooster

 • Hoorcolleges:
  Tijd: dinsdagen en donderdagen van 3 september t/m 24 oktober 2013, 13-15 uur
  Plaats: zaal 1A20, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden).
  LET OP: Donderdag 3 oktober 2013 geen hoorcollege vanwege Leidens Ontzet

 • Werkgroepen (4 bijeenkomsten):
  Op dinsdag 10, 17, 24 september en 1 oktober 2013 (tijden en zaalnummers per groep worden op Blackboard bekendgemaakt)

 • Tussentijdse toets:
  Donderdag 19 september 2013, 17-19 uur, zaal SC01, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

 • Tentamen:
  Donderdag 31 oktober 2013, 13-16 uur, Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, Leiden

 • Herkansing:
  Vrijdag 6 december 2013, 10-13 uur, zaal 5A47, Pieter de la Courtgebouw (Wassenaarseweg 52, Leiden)

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges (30 uur = 45 sbu)

 • Werkgroepen (8 uur = 16 sbu)

 • Literatuur (438 blz. = 73 sbu)

 • Essay (450 woorden = 6 sbu)
  Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Tussentijdse toets: 20% eindcijfer

 • Essay: 20% eindcijfer

 • Eindtentamen: 60% eindcijfer (cijfer voor eindtentamen moet minimaal een 5,5 zijn om het vak te halen)

In totaal worden er 6 contacturen gewijd aan classicale toetsing: een toets, een tentamen, en twee inzagemomenten. (Essay wordt tijdens zelfstudie geschreven.)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

NB: niet alle hoofdstukken worden gelezen.

 • R. Cohen and P. Kennedy (2013) Global Sociology. Third Edition. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-0-230-29374-8 (293 blz. lezen) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Willis, K. (2011). Theories And Practices Of Development. London and New York: Routledge. (199 blz. lezen) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Pre-master studenten dienen hun toelatingsprocedure voor de master CA-OS te hebben afgerond en formeel te zijn toegelaten tot het premaster programma. Zij hoeven zich niet aan te melden via uSis.
Minor en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Dr. Tessa Minter: 071- 527 3816, kamer 3A29A (Pieter de la Courtgebouw)
Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451, kamer 3A19 (Pieter de la Courtgebouw)