Studiegids

nl en

Inleiding Mededingingsrecht

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De praktische relevantie van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht hoeft geen betoog. Dagelijks verschijnen er berichten in de media die betrekking hebben op het mededingingsrecht: de Nederlandse Mededingingsautoriteit beboet bouwbedrijven, de Europese Commissie oordeelt dat de Nederlandse publieke omroep verboden staatssteun heeft ontvangen, dominante bedrijven als Microsoft en Intel moeten hun gedrag wijzigen, Apple wordt geconfronteerd met zogeheten ‘dawn raids’ en de aangemelde fusie tussen KLM en Air France wordt goedgekeurd.

Tijdens het keuzevak Inleiding Mededingingsrecht staat het Europese mededingingsrecht centraal. Eerst zullen de juridische en economische basisbeginselen worden verkend aan de hand van de bestudering van literatuur, wetgeving en jurisprudentie. Vervolgens wordt ingegaan op specifieke materiële en procedurele onderdelen van het mededingingsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
De doelstelling van de cursus is drieledig: (i) u leert mededingingsrechtelijke problemen herkennen; (ii) u leert hoe u relevante informatie op het gebied van het mededingingsrecht kunt vinden; en (iii) u verkrijgt vaardigheden om de rechtsregel uit een specifiek geval te extrapoleren en zelfstandig te analyseren.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak):

 • Na afronding van het vak zijn studenten voldoende vertrouwd met de kernbeginselen en de systematiek van het Europese mededingingsrecht en kunnen de studenten de juiste rechtsregels vinden en toepassen op een concrete casus.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: A.E. Beumer LL.M.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. Van de studenten wordt een actieve participatie tijdens de werkcolleges verwacht; door middel van het voorleggen van vragen wordt de interactie met de studenten gezocht.

Werkgroepen

 • Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Open boek tentamen (80%)

 • Moot Court (20%)

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens het werkcollege.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • R. Whish, Competition Law, Oxford University Press 2009; 6th Edition OF

 • C. Craham. “EU and UK Competition Law” , Pearson, 2010, 1st Edition OF

 • A. Jones & B. Sufrin, “EU Competition Law – text, cases and matarials”, Oxford University press, 2010, 4th Edition OF

 • S. Marco Colino, “Competition Law of the EU and UK”, Oxford University Press, 2011, 7th Edition.

Aanbevolen studiemateriaal

 • K. Middleton, “Blackstone’s UK & EC Competition Documents” , 2011, 7th edition.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Elsbeth Beumer

 • Werkadres: KOG, B 2.38

 • Bereikbaarheid: ma t/m vr

 • Telefoon: 071 – 527 6857

 • E-mail: a.e.beumer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Internationaal Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Contactpersoon: Wendy Rodger (w.h.rodger@law.leidenuniv.nl)

 • Kamernummer secretariaat: B 1.21

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

Opmerkingen

De studenten van dit keuzevak zullen het vak samen met de exchange studenten van de LLC-cursus Introduction to European Competition Law volgen. Het keuzevak zal daarom in het Engels gegeven worden.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.