Studiegids

nl en

Communiceren over Geneesmiddelen

Vak
2012-2013

Leerdoelen:

 • Introductie tot de communicatieve aspecten bij geneesmiddelen(ontwikkeling):

 • Studenten- en fondsenwerving;

 • Informeren over het maatschappelijk belang van geneesmiddelenonderzoek;

 • Wat te doen met valse verwachtingen;

 • Hoe communiceren over proefdiergebruik;

 • Onderzoeksethiek: objectief vs. selectief publiceren van resultaten;

 • Informed consent;

 • Communiceren met laaggeletterden;

 • Pseudowetenschap en communicatie;

 • Bijsluiters en therapietrouw;

 • Hoe omgaan met geruchten via internet.

 • Verbeteren van eigen communicatieve vaardigheden;

 • Kennis opdoen over wetenschapscommunicatie;

 • (Zelfstandig) toepassen van de opgebouwde kennis.

Doelgroep:

BFW3 studenten

Onderwijsvorm:

Hoorcolleges en werkcolleges (case studies in werkgroepen) + zelfstudie

Toetsing:

presentaties, participatie, verslag

Beoordeling:

Elke student wordt individueel beoordeeld. Het eindcijfer is opgebouwd uit een indrukcijfer, een presentatiecijfer en een cijfer voor het verslag (30%).

Literatuur

wordt per college uitgereikt