Studiegids

nl en

Biochemie 1 practicum

Vak
2012-2013

Het practicum illustreert enkele onderwerpen uit het theoretische gedeelte van Biochemie 1, alsmede van Moleculaire Genetica 1, met als doel de student een completer inzicht te geven in de stof en tevens basale biochemische vaardigheden bij te brengen. De onderwerpen zijn: DNA (isolatie, karakterisering en conformatie van plasmide DNA) en eiwitten (isolatie, elektroforese, detectie en enzymkinetiek).

Coordinator

dr. M.H. de Smit

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

practicum, inclusief verslaglegging

Literatuur

Zie literatuur bij de vakken Biochemie 1 en Moleculaire Genetica 1.

Toetsing

experimentele vaardigheid en verslaglegging