Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 2 NA

Vak
2012-2013

Omschrijving

De onderwerpen van dit college zijn: reële en complexe vectorruimten, hermites inproduct, projecties, orthogonaliteit, unitaire/orthogonale afbeeldingen en matrices, basistransformaties, kwadratische vormen, spectraalstelling voor hermitese en normale afbeeldingen, positief-definiete matrices, Cartesische tensoren (als er tijd is).

Onderwijsvorm

Er is wekelijks een hoorcollege van 2 uur en een werkcollege van 2 uur.

Literatuur

J.B.Fraleigh en R.A.Beauregard, Linear Algebra, 3rd edition, Addison-Wesley. Verder is er een reader en een opgavenbundel die via blackboard kunnen worden gedownload.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Aan het eind van de cursus is er een schriftelijk tentamen. Verder is er de mogelijkheid om door het inleveren van huiswerk (maximaal) een bonuspunt te verdienen. Dit huiswerk wordt eens in de twee weken opgegeven. Deelname aan de huiswerkregeling is facultatief.
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Lineaire Algebra 1 NA of [](https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/34672/lineaire_algebra_1>Lineaire Algebra 1

Bijzonderheden

Studenten die een dubbele bachelor Natuurkunde met Wiskunde of Sterrenkunde met wiskunde doen, volgen het vak Lineaire Algebra 2 samen met de wiskundestudenten.

Meer info

Contactgegevens docent: