Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

MASTERMATH COURSES (Dutch master programme in mathematics) (BM)

Vak
2012-2013

For information about the Mastermath courses of the DUTCH MASTER PROGRAMME IN MATHEMATICS follow the link below.

Links
Mastermath