Studiegids

nl en

Besliskunde 3 (B)

Vak
2012-2013

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaars college Besliskunde 1. en kan voor 6 of 10 ECTS worden gedaan. Het kan onafhankelijk van BK2 gevolgd worden in zowel het tweede als het derde jaar. In Leiden gaat BK3 nog maar 1 keer per 2 jaar gedoceerd worden (in Delft is er een jaarlijkse variant van BK3 die op hoofdlijnen dezelfde onderwerpen behandelt), dus op deze manier is het toch mogelijk BK3 in Leiden te volgen. De inhoud van BK2 en BK3 is ook gewijzigd: BK2 behandelt onderwerpen uit de stochastische besliskunde, BK3 uit de combinatorische optimalisering. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld: 1. Dynamische programmering (stochastisch en deterministisch) 2. Grafentheorie (bomen, Euler- en Hamiltongrafen) 3. Combinatoriek en enumeratie (tellen van grafen, principe van in- en exclusie, Burnside’s lemma, theorie van Polya) 4. Netwerkoptimalisatie 5. Project planning 6. Knapzak problemen 7. Scheduling problemen 8. Lineaire modellen (unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem) 9. Semi-definiete programmering

Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Literatuur
Collegedictaat vanaf begin januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin januari te zien op onderstaande webpagina

Links
Webpagina college