Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Voortgezette kansrekening (TUD) (B)

Vak
2012-2013

See the study guide of TU Delft (link below) and insert the course code.

Vakcode TU Delft
WI4614

Links
Study guide TU Delft