Studiegids

nl en

Orale Tradities van Zuid en Zuidoost Azië

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten van ZZOA behoren het tweede jaar met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

Zuid en zuidoostazië kent een grote diversiteit aan orale tradities. Deze cursus geeft een inleiding in het onderzoek in de diverse orale tradities in de regio. Dit jaar richt zich op het epos met voorbeelden uit de Filippijnen, Tibet en Kerala. Sleutelwoorden: epische recitatie, formule-theorie, lexicaal parallelisme, variatie.

Leerdoelen

  • Kennis van specifieke terminologie in orale tradities onderzoek.

  • Inzicht in de diversiteit van orale traudities in Zuid en Zuidoost Azië.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Bij meer dan 3 keer afwezigheid is geen toegang tot het college meer mogelijk.

Toetsing

  • Tussententamen (20%)

  • Werkstuk, paper e.d. (30%)

  • Referaat, mondelinge presentatie (20%)

  • Thuisopdrachten (20%)

  • Aanwezigheid & deelname aan het college (10%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de thuisopdrachten en voor de te lezen literatuur. Cijfers worden meegedeeld via Blackboard.

Literatuur

De te lezen stof wordt via Blackboard aangeboden.

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.T.P.G. van Engelenhoven