Studiegids

nl en

Integratie en socialisatie in multiculturele samenlevingen

Vak
2012-2013

Beschrijving

In deze cursus gaan we een antwoord zoeken op de volgende intrigerende vragen: Waarom is de één voor meer immigratie en is de ander daar mordicus tegen? Hoe is de voorkeur voor integratie, segregatie, assimilatie of marginalisatie van etnische minderheden te verklaren? Wat zijn de bronnen van attituden zoals Islamofobie, anti-Semitisme en Romafobie? De kernvraag is: Hoe kunnen we verschillen verklaren in attituden ten aanzien van immigratie, integratie, en etnische minderheden in multiculturele samenlevingen? Een belangrijke theorie die ons zal helpen bij de beantwoording is de socialisatietheorie. Belangrijke onderwerpen van de cursus zijn dan ook immigratie attituden, integratie attituden, Islamofobie, anti-Semitisme en Romafobie, en socialisatie in multiculturele samenlevingen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zul je 1) meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en bevindingen op het gebied van immigratie, integratie en socialisatie in multiculturele samenlevingen, en 2) een eigen onderzoeksplan kunnen ontwikkelen ter beantwoording van een van de wetenschappelijke vraagstellingen van deze cursus.

De meer concrete doelen van de cursus zijn: kennis van en inzicht in:

 • Kernbegrippen en de conceptualiseringen en operationaliseringen daarvan, inclusief multiculturele samenleving; multiculturalisme; nationale en etnische identiteiten; acculturatie strategieën; discriminatie; vooroordelen, stereotypen en clichés.

 • Theorieën ter verklaring van intergroep attituden en gedrag, inclusief socialisatie theorie, sociale identiteit theorie, realistische groep conflict theorie, en de direct contact theorie.

 • Onderzoek naar intergroep attituden en gedrag, inclusief vraagstellingen, methoden van data verzameling, en methoden van data analyse.

 • Attituden ten aanzien van immigratie, en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van acculturatie strategieën – inclusief integratie, assimilatie, segregatie / separatie en marginalisatie / exclusionisme – en de verklaringen daarvan.

 • Attituden ten aanzien van de ‘in-group’, inclusief patriottisme en nationalisme, en de verklaringen daarvan;

 • Attituden ten aanzien van ‘out-groups’ in het algemeen, en Islamofobie, anti-Semitisme, en Romafobie in het bijzonder, en de verklaringen daarvan.

De cursus beoogt ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de volgende algemene academische competenties:

 • Wetenschappelijke vraagstukken op een onafhankelijke wijze zelfstandig kunnen analyseren;

 • Wetenschappelijke inzichten op een goed gestructureerde en duidelijke wijze mondeling kunnen presenteren;

 • Wetenschappelijke inzichten op een goed gestructureerde en duidelijke wijze schriftelijk kunnen presenteren.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges; literatuurstudie; het schrijven en presenteren van een recensie van het voorgeschreven boek; het schrijven en presenteren van een recensie van een van de voorgeschreven boekhoofdstukken of wetenschappelijke artikelen; het schrijven van een commentaar op een concept onderzoeksplan van een medestudent(e); het bespreken van dat commentaar met die medestudent(e); en het ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan.

De studie-investering voor de afzonderlijke onderdelen van de cursus is: colleges: 14 uur, literatuurstudie: 68 uur, schrijven van een recensie van het boek: 8 uur, schrijven van een recensie van een boekhoofdstuk of wetenschappelijk artikel: 4 uur; schrijven van een commentaar op het concept onderzoeksplan van een medestudent(e): 8 uur, bespreken daarvan met een medestudent(e): 2 uur, ontwikkelen en schrijven van een eigen onderzoeksplan: 36 uur. In totaal is de studie-investering voor de cursus (5 EC x 28 uur =) 140 uren.

Toetsing

Het eindcijfer voor uw werk voor deze cursus wordt als volgt berekend: het cijfer voor de recensie van het boek: 2/10, het cijfer voor de recensie van een boekhoofdstuk of wetenschappelijk artikel: 2/10, het cijfer voor het schriftelijk commentaar op het conceptonderzoeksplan van een medestudent(e): 1/10, en het cijfer voor uw eigen onderzoeksplan: 5/10. Voorbeeld: een 9 voor de recensie van het boek, een 5 voor de recensie van een boekhoofdstuk of wetenschappelijk artikel, een 7 voor het commentaar op een onderzoeksplan, en een 6 voor het eigen onderzoeksplan, resulteren in het eindcijfer 2×9 + 2×5 + 1×7 + 5×7 = 70: 10 = 7.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur bestaat uit twee boeken en enkele tijdschriftartikelen.

Boek:

 • Sniderman, P.M. & L. Hagendoorn (2007). When Ways of Life Collide; Multiculturalism and Its Discontents in The Netherlands. Princeton, N.J.: Princeton University Press (ISBN-13: 978.0.691.12906.8, 139 pagina’s). Dit boek heeft van de American Political Science Association de 2008 Robert E. Lane Best Book Award gekregen.

Boekhoofdstukken:

 • Gijsberts, M, Huijnk, W. & Dagevos, J. (2012). Jaarrapport Integratie 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Samenvatting en conclusies, pagina 11-27. Gratis te downloaden vanaf http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Jaarrapport_integratie_2011

 • Bijl, R. & Verweij, A. (eds.) (2012). Measuring and monitoring immigrant integration in Europe; Integration policies and monitoring efforts in 17 European countries. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research. Chapters 1 and 12: pages 11-41 and 239-251. Gratis te downloaden vanaf http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2012/Measuring_and_monitoring_immigrant_integration_in_Europe

Tijdschriftartikelen:

 • • Ceobanu, A.M. & Escandell, X. (2010). Comparative analyses of public attitudes towards immigrants and immigration using multinational survey data: A review of theories and research. Annual Review of Sociology, 36, 309-326.

 • Brader T., Valentino, N.A. and Suhay, E. (2008). What triggers public opposition to immigration?; Anxiety, group cues, and immigration threat. American Journal of Political Science, 52 (4): 959-978.

 • Breugelmans, S.M. & Vijver, F.J.R. van de (2004). Antecedents and components of majority attitudes toward multiculturalism in the Netherlands. Applied Psychology: An International Review 53(3), 400-422.

 • Dekker, H., Malová, D., & Hoogendoorn, S. (2003). Nationalism and its explanations. Political Psychology, 24 (2): 345-376.

 • Duckitt, J. and Sibley, Chr. G. (2010). Right-wing authoritarianism and social dominance orientation differentially moderate intergroup effects on prejudice. European Journal of Personality. 24, 583-601.

 • Cohen, F., Harber, K.D., Jussim, L., and Bhasin, G. (2009). Modern anti-Semitism and anti-Israeli attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 97 (2), 290-306.

 • Van der Noll, J. & Dekker, H. (2010). Islamophobia: In search for an explanation of negative attitudes towards Islam and Muslims, testing political socialization theory. Politics, Culture & Socialization, 1(3), 239-255.

 • Betz, H.-G. and Meret, S. (2010). Revisiting Lepanto: the political mobilization against Islam in contemporary Western Europe. Patterns of Prejudice, 43 (3-4), 313-334.

 • Kalkan, K.O., Layman G.C. and Uslaner, E.C. (2009). ”Bands of others”?; Attitudes towards Muslims in contemporary American society. The Journal of Politics, 71 (3): 847-862.

 • Zick, A., Wolf, C., Küpper, B., Davidov, E., Schmidt, P. & Heitmeyer, W. (2008). The syndrome of group-focused enmity: The interrelation of prejudices tested with multiple cross-sectional and panel data. Journal of Social Issues, 64: 363–383.

 • Ljujic, V., Vedder, P., Dekker, H. & Geel, M. (2012). Romaphobia among Serbian and Dutch adolescents: the role of perceived threat, nationalistic feelings, and integrative orientations. International Journal of Psychology, 1-11. http://dx.doi.org/10.1080/00207594.2012.661060.

 • Jennings, M. K., Stoker, L. and Bowers, J. (2009). Politics across generations: Family transmission reconsidered. The Journal of Politics, 71 (3): 782-799.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.
  Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Prof. dr. H. Dekker is bereikbaar via email.