Studiegids

nl en

Leren en instructie 1

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.
De student is in staat inzichten uit de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Wekelijkse bijeenkomsten waarin mede aan de hand van de praktijkervaringen van de student achterliggende theorie wordt behandeld op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen: open boek aan de hand van casussen

Verplicht in te leveren

Video- analyse regisseur

Literatuur • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448 (eventueel druk uit 2005 of 2010) • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544 (eventueel druk uit 2009) • Reader ‘Leren en Instructie’

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster