Studiegids

nl en

Leren en instructie

Vak
2012-2013

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de Educatieve minor volgen.

Leerdoelen

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.
De student is in staat inzichten uit de theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Wekelijkse bijeenkomsten waarin mede aan de hand van de praktijkervaringen van de student achterliggende theorie wordt behandeld op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

Werkvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen: open boek aan de hand van casussen

Verplicht in te leveren

Video-analyse regisseur

Literatuur

  • Ebbens, S, & Ettekoven, S. (2005 of 2010). Effectief leren, basisboek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. ISBN 90 01 30752 3.

  • Teitler, P.I. (2009). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901236.

  • Reader ‘Literatuur 1’.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster