Studiegids

nl en

Trio taal & cultuur

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse

Beschrijving

Taal is een van de meest practische repositoria van cultuur, dus hoe beter om een volk te leren kennen dan van binnenuit namelijk door de taal te leren? Dit college is een intensieve immersiecursus in het Trio en gaat over taal en cultuur. Hierdoor leer je denken net als een Trio Indiaan.

Leerdoelen

 1. Een basiswerkvocabulair van het Trio leren beheersen
  1. De orthografie van het Trio herkennen, Trio klanken produceren, en schrijven naar dictée
  2. Een basisvocabulair ontwikkelen voor alledaagse gebruik
  3. Basisvocabulair uitschrijven volgens semantische domeinen in thesaurusvorm
  4. Leren zinnen en vragen produceren volgens de behoeftes van beginners
  5. Begrip van vaakgebruikte woorden en uitdrukkingen demonstreren in gesproken vragen, zinnen, en directieven in de sociale context
  6. Basis grammaticale elementen van de taal herkennen en gebruiken, bv. woordklassen en transities van de ene woordklasse naar een andere
  7. Trio teksten leren lezen en een morfologische interlineaire vertaling schrijven
  8. De geschiedenis van de Trio groep bediscussieren en leren over de nationale context
  9. Culturele aspecten van taalgebruik en gespecialiseerd vocabulair identificeren
  10. Groep activititeiten: elk jaar werken de studenten samen aan een product (bv. film, boek, educatief materiaal) dat overhandigd wordt aan de Trio.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen en opdrachten

Blackboard

Nee

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens het college

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Bij de docent