Studiegids

nl en

Brieven als buit: gekaapte brieven als toegang tot ‘gewone taal’

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma. (Ook toegankelijk voor studenten van de research-MA Linguistics)

Beschrijving

Brieven in oorlogstijden in de 17de en 18de eeuw verstuurd geven ons anno 2012 verrassend zicht op de gewone taal die mannen, vrouwen en zelfs kinderen hanteren om met hun afwezige geliefden te spreken. Omdat de afzenders behoren tot alle rangen en standen, krijgen we ook de bijzondere gelegenheid om de sociolinguïstische diversiteit van het verleden op het spoor te komen. Wij doen dit in de werkgroep met behulp van onderzoeksmethoden uit de moderne sociolinguïstiek en bestuderen daarbij internationale taalkundige literatuur. Centraal staat een selectie uit het gevarieerde brievencorpus dat in het Leidse Brieven als buit-onderzoek is opgebouwd. Zie voor meer informatie www.brievenalsbuit.nl.

Er is voor studenten gelegenheid om zich zowel op diverse taalkundige verschijnselen te richten als op cultuur-historische en filologische aspecten. Het is dan ook een onderzoeksgroep waarin taalkundig en meer cultuur-historisch geïnteresseerden vruchtbaar kunnen samenwerken. Samen schatgraven in nieuw onderzoeksmateriaal dat ons wel heel dicht bij het (taal)verleden en briefschrijvers van divers pluimage brengt!

Leerdoelen

  • Door het analyseren van het brievenmateriaal en het bestuderen van secundaire literatuur krijgen de deelnemers inzicht in de diversiteit van het taalgebruik in de late 17de en de 18de eeuw en in taalveranderingen die op alle taalniveaus (lexicaal, morfologisch, fonologisch en syntactisch) zijn opgetreden. – Daarbij doen zij ervaring op met het hanteren van relevante onderzoeksmethoden en met corpusanalyse. – Mondeling en schriftelijk rapporten over onderzoeksresultaten

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Afsluitend werkstuk, presentaties en participatie in de werkgroep.

Blackboard

M.n. voor het studieprogramma en voor studiemateriaal.

Literatuur

Inleidende literatuur:
Marijke van der Wal, De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Sailing Letters Journaal III. Zutphen: Walburg Pers, 2010.

De verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt bij de aanvang van het college.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit onderwijs is niet toegankelijk voor a la carte en contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. M.J. van der Wal,
m.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl
Zie ook www.brievenalsbuit.nl

Opmerkingen

Deze werkgroep is ook bedoeld voor MA-studenten Oudere Letterkunde, voor MA-studenten Nederlandkunde en voor studenten die de Researchmaster Linguistics volgen.