Studiegids

nl en

Seminar Journalistiek en Nieuwe media

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De seminars zijn openbaar, maar voor studiepunten is dit vak alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Tijdens de seminars spreken professionals en onderzoekers uit de wereld van journalistiek en nieuwe media over hun werk. Bij iedere bijeenkomst hoort ook literatuur die gerelateerd is aan het vakgebied van de spreker. Onder de gasten waren de afgelopen jaren hoofdredacteuren van landelijke kranten, mediajuristen, onderzoeksjournalisten, criminologen en mediaonderzoekers uit binnen- en buitenland.

Studenten kunnen met de seminarreeks 2 ec verdienen. Ze doen in het tweede semester een schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges en de bijhorende literatuur. Er worden jaarlijks ongeveer acht seminars georganiseerd.

Dit seminar is een verplicht onderdeel van de 10-ec verdiepingsvakken Audiovisuele Journalistiek, Journalistieke Documentaires en Wetenschapsjournalistiek. Wie de stage kiest als verdiepingsvak wordt aangeraden het seminartentamen te doen (en krijgt de 2 ec dan extracurriculair bijgeschreven). Voor hen is het seminar echter niet verplicht.

Leerdoelen

Na bijwoning van een reeks bijeenkomsten hebben de studenten hun kennis over het journalistieke métier verbreed. De achtergrondliteratuur zorgt ervoor dat ze ook in de diepte wat meer zicht krijgen op de beroepspraktijk en straks met betere argumenten kunnen kiezen voor een stage, een Master en later mogelijk een baan. Ook biedt de achtergrondliteratuur een bloemlezing van onderzoek op het gebied van journalism studies.

Rooster

Woensdagavond 18.45-20.30 uur.
Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

In een schriftelijk tentamen wordt aan de hand van open vragen kennis en inzicht getoetst. Het tentamencijfer maakt 20% uit van het eindcijfer voor de verdiepingsvakken Audiovisuele Journalistiek en Wetenschapsjournalistiek.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur wordt elk jaar aangepast aan de inhoud van de seminars en bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

Peter Burger

Opmerkingen

Studielast
De studielast van dit college bedraagt 56 uur.:

  • Bijwonen colleges: 14 uur

  • Bestuderen literatuur: 42 uur