Studiegids

nl en

Intertekstualiteit in de poëzie van M. Nijhoff

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap.

Beschrijving

Het werk van de modernistische Nederlandse dichter M. Nijhoff (1897-1952) ligt ingebed in een eeuwenlange literaire traditie en haakt nadrukkelijk aan bij het christelijke erfgoed. In deze cursus zal de verwevenheid van zijn oeuvre met de genoemde aspecten worden geanalyseerd met behulp van intertekstualiteitstheorieën.

Leerdoelen

Kennis en inzicht met betrekking tot intertekstualiteitstheorieën en vaardigheid om deze op een adequate wijze te kunnen toepassen. Kennis van en inzicht in het werk van M. Nijhoff.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege ### Toetsing

Referaat (10% van het eindcijfer);
Werkstuk (90% van het eindcijfer)

Blackboard

Nee

Literatuur

Vooraf te bestuderen:

Martinus Nijhoff, Verzamelde gedichten
Paul Claes, Echo’s echo’s; de kunst van de allusie.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Prof. dr. J. Goedegebuure