Studiegids

nl en

Mediëvisme en oriëntalisme bij Louis Couperus

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is dus onder meer toegankelijk voor MA-studenten Nederlands en Dutch Studies, maar ook voor studenten die zich bijvoorbeeld specialiseren in de richting van Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Couperus was een groot liefhebber van de oudheid. Dat valt af te lezen aan zijn rijke oeuvre en aan het vele onderzoek dat is verricht naar zijn omgang met het Griekse en Romeinse verleden. Minder bekend is dat hij ook gefascineerd was door de Middeleeuwen. Zo is Het zwevende schaakbord (1917/18) een moderne bewerking van de Roman van Walewein, en De ongelukkige (1913/15) speelt ten tijde van de val van Granada (1493). Ook in zijn gedichten en korte verhalen duiken de Middeleeuwen regelmatig op. In dit college gaan we op zoek naar de Middeleeuwen in het werk van Couperus. We brengen Couperus’ beeld van die periode in verband met een hypothese van de Amerikaanse onderzoeker John M. Ganim die stelt dat de concepten mediëvisme en oriëntalisme nauw verband houden met elkaar. Het werk van Couperus biedt daarvoor een mooie casus, omdat ook het Oosten nadrukkelijk aanwezig is in zijn werk. Het college roept automatisch de vraag op hoe we onszelf verhouden tot de Middeleeuwen en het Oosten.

Leerdoelen

 • Kennis: Deelnemers verdiepen zich in het werk van Couperus (mede aan de hand van secundaire literatuur). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het beeld dat Couperus had van de Middeleeuwen. Tevens maken deelnemers kennis met de discussies omtrent de begrippen mediëvisme en oriëntalisme.

 • Inzicht: Uitgaande van de inzichten van John M. Ganim worden de vormen van mediëvisme die in het werk van Couperus worden aangetroffen in verband gebracht met de beeldvorming aangaande de oriënt. In beide gevallen gaat het om een verbeelding door Couperus van het andere of de ander.

 • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten te analyseren aan de hand van theoretische concepten als identiteit, beeldvorming, mediëvisme, oriëntalisme, en krijgen inzicht in de wijze waarop deze met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Ze presenteren hun bevindingen zowel mondeling als schriftelijk.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

 • Bij het college horen enkele excursies

Toetsing

 • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Studentensymposium (15%)

 • Werkstuk (70%)

Het is mogelijk om parallel aan dit college de MA-scriptie te schrijven in aansluiting op de collegestof. Studenten die dat overwegen wordt verzocht vóór 10 januari 2013 contact op te nemen met de docent.

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • José Buschman, Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika. [Z.pl.] 2009. (De Parelduikerreeks.)

 • John M. Ganim, Medievalism and Orientalism. Three essays on Literature, Architecture and Cultural Identity. New York 2005. (The New Middle Ages.)

 • Louis Couperus, De ongelukkige. Amsterdam [enz.] 1994. (Volledige werken Louis Couperus 36.) Digitaal beschikbaar: http://www.dbnl.org/tekst/coup002onge04_01/

 • Louis Couperus, Het zwevende schaakbord. Amsterdam [enz.] 1994. (Volledige werken Louis Couperus 44.) Digitaal beschikbaar: http://www.dbnl.org/tekst/coup002zwev02_01/index.php

De overige literatuur wordt opgegeven tijdens het college.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.Dr. Wim van Anrooij, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 101A) – w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl – 071-5272121

Opmerkingen

Het jaar 2013 is het jaar waarin het 150 jaar geleden is dat Couperus werd geboren en waarin het 90 jaar geleden is dat hij overleed. In dit herdenkingsjaar zijn tal van tentoonstellingen en andere manifestaties voorzien. In het kader van het college zal een keuze worden gemaakt uit het rijke aanbod.