Studiegids

nl en

Seminar 1: Islam in relatie tot Jodendom en christendom, de positie van minderheden

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten Islamstudies.
Studenten Midden Oosten Studies kunnen voor toelating contact opnemen met de docent, Prof dr mr M.S. Berger

Dit college is niet toegankelijk voor Toehoorders, Studenten à la carte en Contractonderwijs

Beschrijving

In dit werkcollege ligt de nadruk op het verwerven van academische schriftelijke en mondelinge vaardigheden. In 12 colleges zullen zeven inhoudelijke colleges gegeven worden, en naar aanleiding daarvan zullen de studenten intensief worden begeleid in het schrijven van essays, houden van referaten en voeren van debatten.

Leerdoelen

Na succesvolle beëindiging van deze collegereeks heeft de student: – basale kennis over het onderwerp van het college – grondige kennis van de academische eisen die worden gesteld aan schriftelijke en mondelinge vaardigheden – grondige kennis van de academische eisen die worden gesteld aan bronnen – vaardigheid in het academisch schrijven van korte stukken (400 woorden) en houden van korte referaten (5minuten) – vaardigheid in het vinden van juiste bronnen

Rooster

Zie daarvoor de opleidingswebsite

(Dag en uur wordt nog bekend gemaakt)

 1. Hoorcollege Academische vaardigheden (MB)

 2. 1 uur: Hoorcollege Minderheden: sociale, juridische en politieke definities (MB) ½ uur: bespreking essays

 3. 1 uur: Hoorcollege Minderheden: moslims in het westen en in de moslimwereld (MB) ½ uur: bespreking essays

 4. Referaten

 5. 1 uur: Hoorcollege Christendom: Christenen als minderheid (HM/BtH) ½ uur: bespreking essays

 6. 1 uur: Hoorcollege Christendom: minderheden in Christendom (HM/BtH ½ uur: bespreking essays

 7. Referaten

 8. Debatten

 9. 1 uur: Hoorcollege Jodendom: joden als minderheid (JF) ½ uur: bespreking essays

 10. 1 uur: Hoorcollege Jodendom: minderheden in jodendom (JF) ½ uur: bespreking essays

 11. Referaten

 12. Debatten

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing

Toetsing vindt plaats op grond van wekelijkse opdrachten, waarvoor cijfers worden gegeven. De optelling van deze cijfers levert het eindcijfer op volgens de volgende formule:
50% essays
40% referaat
10% debatten

Blackboard

blackboard

Literatuur

Zal nader worden aangekondigd op blackboard

Aanmelden

Studenten Islamstudies dienen zich aan te melden via uSis en blackboard
Studenten Midden Oosten Studies kunnen contact opnemen met de docent.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet toegankelijk voor Toehoorders, Studenten à la carte en Contractonderwijs

Contact

Prof dr mr M.S. Berger

Opmerkingen

Deelname is verplicht: absenties die niet zijn goedgekeurd door de docent sluiten de student uit van verdere deelname.