Studiegids

nl en

Indonesisch 6

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geslaagd voor Indonesisch 5.

Beschrijving

Het werkcollege Indonesisch 6 is het lezen en bespreken van de artikel van de Indonesische kranten, audiovisueel materiaal en specimen van moderne Indonesische literair teksten. Het materiaal wordt door de docent vastgesteld. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten worden deze diverse materialen besproken en bediscussieerd. Iedere student moet orale presentaties houden en korte essays schrijven in het Indonesisch, die gecontroleerd worden door de docent. Deelname in mondelinge discussies en in het schrijven van essays zal worden beoordeeld.

Leerdoelen

  • Verbreden van de Indonesische woordenschat van de studenten.

  • Kennis van culturele aspecten en varianten van het Indonesisch buiten de standaard.

  • Oefening in het formulieren van ideeën en opvattingen in mondeling en schriftelijk taalgebruik van het Indonesisch.

Rooster

Zie rooster Suryadi; Indonesisch 6.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens het college (20%)

  • Wekelijkse opdrachten en mondelinge presentatie in het Indonesisch (40%)

  • Opstel van 3000 woorden in het Indonesisch (40%)

Blackboard

Blackboard zal gebruikt voor het ter beschikking stellen van uitgebreide informatie en tijdschema van dit college, studiemateriaal, opdrachten van de student en informaties van de docent.

Literatuur

  • Torchia, Christopher and Lely Djauhari. 2011. Indonesian Slang: colloquial Indonesian at work. Tokyo [etc.]; Tuttle Publishing.

  • Endarmoko, Eko. 2006. Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

S.Suryadi

Opmerkingen

Studenten moeten ten minste 75% van colleges aanwezig zijn. Afwezigheid moet ruim op tijd per email aan de docent meegedeeld worden.

Studenten moeten alle examenonderdelen hebben voltooid om een cijfer te krijgen.