Studiegids

nl en

Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en wordt tevens aangeboden als keuzevak voor de studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Beschrijving

Zuidoost Azië kan vanuit vele perspectieven worden bekeken, van koloniaal product tot Koude Oorlog erfenis, een economisch mirakel zonder weerga, of als de achtertuin van simpelweg meer succesvolle regio’s ten Zuiden en ten Oosten en landen als China en India die doorgaans alle aandacht krijgen in de wereldpers. Deze cursus bekijkt het moderne Zuidoost Azië van binnenuit. Dit door in te zoomen op de wijzen waarop zowel de regio als de elf natiestaten die er doorgaans toe worden gerekend de laatste decennia door verschillende spelers zijn gevormd en verbeeld. Van hen met de grootstedelijke macht in hoofdsteden zoals Manilla, Bangkok of Jakarta, tot de vaak marginale berggroepen die leven aan en over de grenzen van de natie. Van dominant etnische groepen tot verdrukte inheemse gemeenschappen, illegale migranten en/of een gediscrimineerde Chinese minderheid, die in politiek en cultureel opzicht vaak buiten de boot valt. Maar ook door te kijken naar nationalistische geschiedschrijving en hedendaagse alternatieven die hier tegen over worden gesteld, dit tegen de achtergrond van nieuwe postnationale allianties in de vorm van Islam of regionale economische samenwerking in de ASEAN. Een kritische analyse van de natie, staat en burgerschap lopen daarbij als een rode draad door deze cursus, waarbij uit cases wordt geput uit landen zoals Singapore, Thailand, Indonesië, Maleisië, Vietnam of de Filippijnen.

Leerdoelen

 • Versterken van antropologische kennis over Zuidoost Azië (tentamen);

 • Aan de hand van een praktisch voorbeeld, het verwerven van inzicht in belangrijke antropologische en sociologische onderzoeksthema’s in Zuidoost Azië (presentatie);

 • Kennismaking met antropologisch onderzoek van de Universiteit Leiden in Zuidoost Azië (essay).

Rooster

Vrijdagen van 15 februari t/m 17 mei, 14-17 uur, zaal 5A29. Geen colleges op 29 maart en 10 mei.
Tentamen: 31 mei 2013, 9-12 uur, zaal SB45 (Pieter de la Courtgebouw)
Herkansing: datum, tijd en locatie worden nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Totaal 280 studiebelastinguren (sbu) = 10 ECTS

 • Colleges: 12 × 3 × 1,5 = 54

 • Artikelen gastsprekers: 180/6= 30

 • Literatuur: 741/6= 124

 • Essay proefschrift: 250/6= 42

 • Opdrachten & presentatie= 30

Toetsing

 • Groepspresentatie: 10 %

 • Essay proefschrift 40 %

 • Participatie & vragen voor gastsprekers: 10 %

 • Tentamen: 40 %

Op Blackboard is verdere uitleg te vinden.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het programma, de Reader en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Elektronische Reader (voor meer informatie zie Blackboard)

 • Schefold, R. 2012. Wees goed voor je ziel; mijn jaren bij de Sakkudai. Amsterdam: Nw. Amsterdam (358 p.)

 • King, V.T. & W.D. Wilder. 2003. The modern anthropology of South-east Asia: an introduction. Routledge. London (383 p.)

 • Artikelen voor gastcolleges (zie Blackboard)

 • Proefschrift naar keuze (zie lijst proefschriften op Blackboard)

Aanmelding

 • Inschrijving geschiedt via Usis alleen voor “hoorcollege HC” en “tentamen TEN” (geen practicum of werkgroep!). Bij problemen met Usis-inschrijving, raadpleeg de Usis-helpdesk van de FSW .
  Bij aanhoudende problemen, stuur een mailtje naar secrcaos@fsw.leidenuniv.nl met het verzoek om je op de deelnemerslijst te zetten.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Coordinator prof.dr. Gerard Persoon en drs. Jan van der Ploeg, zie adresboek