Studiegids

nl en

Werkcollege Mastaba

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Materiële cultuur I-II (5531OMC1; 5532OMC2), Egyptische Archeologie I (5532KEA1), Klassiek Egyptisch I (5702VKE1W) en Egyptische Kunstgeschiedenis (5533KEGK) te hebben afgerond.

Beschrijving

Integrale behandeling van archeologische, kunsthistorische en filologische aspecten van m.n. de iconografische programma’s van Ouderijks elitegraven, met veel aandacht voor de theoretische en methodologische problematiek betreffende hun interpretatie.

Leerdoelen

Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur I-II (5531OMC1; 5532OMC2, Egyptische Archeologie I (5532OEA1), Klassiek Egyptisch I (5702VKE1W) en Egyptische Kunstgeschiedenis (5533KEGK) is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van elitegraven van het Oude Rijk te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen. Hiertoe zullen enige artikelen intensief bestudeerd moeten worden onder het geven en bespreken van schriftelijk commentaar. Tevens zal kennis gemaakt worden met de MastaBase databank, beschikbaar op CD. Verder zullen elitegraven uit de provincie volgens een standaard database-format geïnventariseerd en beschreven worden. Het werkstuk bestaat uit een rapportage over deze activiteit en een eenvoudige opdracht het gebruik van deze CD.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk commentaar, deelname aan discussie, uitvoeren kleine opdracht en verslaglegging op basis van MastaBase.

(Na meer dan 2x afwezigheid zonder opgaaf van redenen vervalt verdere deelname.)

Blackboard

Literatuur

Aandachtig doorbladeren:

 • Montet, P. 1925. Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l’Ancien Empire. Strasbourg

 • Vandier, J. 1964-1978. Manuel d’Archéologie Égyptienne IV-VI. Paris

 • Harpur, Y. 1987. Decoration in Egyptian tombs of the Old Kingdom. Studies in orientation and scene content. London

 • Cherpion, N. 1989. Mastabas et hypogées d’Ancien Empire, Bruxelles

Bestuderen en becommentariëren:

 • Cherpion, N. 1984. De quand date la tombe du nain Seneb?, BIFAO 84, 35-54.

 • Harpur, Y. 1985-1987. The identity and positions of relief fragments in museums and private collections, JEA 71, 27-42; 72, 23-40; 73, 197-200; SAK 13, 107-123

 • Kessler, D. 1987. Zur Bedeutung der Szenen des täglichen Lebens in den Privatgräbern (I): Die Szenen des Schiffbaues und der Schiffahrt, ZÄS 114, 59-88

 • Müller, I. 1974. Die Ausgestaltung der Kultkammern in den Gräbern des Alten Reiches in Giza und Saqqara, Forschungen und Berichte 16, 79-96.

 • Weeks, K. 1979. Art, word and the Egyptian world view, in: K. Weeks (ed.), Egypt and the social sciences. Cairo, 59-81.

 • Walsem, R. van, 2005. Iconography of Old Kingdom elite tombs. Analysis & interpretation, theoretical and methodological aspects.

 • Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO- bibliotheek te raadplegen.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

N.B. Voor kopieën in de bibliotheek van het NINO kan niet gepind worden!

Aanmelden

 • Aanmelden via uSis

 • Na meer dan 2x afwezigheid zonder opgaaf van redenen vervalt verdere deelname.

Aanmelden contractonderwijs

Voor deze cursus is het onder leerdoelen en toelatingseisen genoemde ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R. van Walsem

Opmerkingen

—-