Studiegids

nl en

Werkcollege 2: Akkadisch

Vak
2012-2013

Het lezen van Babylonische tempelrituelen uit het eerste millennium v. C. en het onderzoeken van hun historische en religieuze context.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

 • Vaardigheid de teksten van de gekozen periode vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen en vertalen.

 • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Literatuur

Nader op te geven.

Toetsing

 • Werkstuk na het tweede blok.

 • Voor werkcolleges geldt:
  Afwezigheid: maximaal 2x indien voor het verzuim goede redenen kunnen worden aangevoerd; bij meer dan 2x krijgt de student een extra taak opgelegd waarvan de zwaarte samenhangt met het aantal afwezige colleges. Bij 50% verzuim moet het college tijdens het volgende cursusjaar opnieuw worden gevolgd.

 • De opbouw van het eindcijfer is als volgt:
  voor werkcolleges zonder referaat/opdracht: 20% participatie, 80% werkstuk/tentamen;
  voor werkcolleges met referaat/opdracht: 20% participatie, 30% referaat/opdracht, 50% werkstuk/tentamen.

 • Herkansing werkcollege:
  De herkansing van een werkcollege bestaat uit het opnieuw afleggen of maken van het onderdeel dat onvoldoende is, d.w.z. een hertentamen of een vervangende opdracht voor een werkstuk of referaat.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Overzicht

 • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de achtergronden van de tekst.

 • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Opmerkingen