Studiegids

nl en

De Indo-Europeanen en hun wereld

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Hoe leefden onze voorouders? Welke planten en dieren kenden ze, wat aten ze en welke kleren hadden ze aan? Hoe begroeven ze hun doden, welke hogere machten vereerden ze? Dit vak beoogt een beeld te schetsen van de materiële en geestelijke cultuur van de Indo-Europeanen in het vierde millennium v. Chr. aan de hand van taalkundige, archeologische en literaire (mythologie, poëzie) gegevens. Er wordt nagegaan in hoeverre we op deze vragen antwoord kunnen geven en welke methoden we hiervoor kunnen gebruiken.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de belangrijkste theorieën met betrekking tot de localisatie (in tijd en ruimte) van de Proto-Indo-Europeanen.
Inzicht in de problematiek van “Wörter und Sachen” / linguïstische paleontologie.
Kennis van de argumenten voor de reconstructie van een Indo-Europese Dichtersprache.
Algemene antropologische kennis van neolithische samenlevingen, en van de gevolgen van de secondary products revolution.
Inzicht in de mogelijkheden om genetisch en taalkundig onderzoek te verbinden.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Nee

Literatuur

J. Mallory, In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth, London 1989 (We lezen een selectie). Syllabus (te verkrijgen bij studiepunt).

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Voor vragen, stuur een e-mail naar de docent