Studiegids

nl en

Indo-Europees II

Vak
2012-2013

Beschrijving

Dit vak is het tweede deel van een tweeluik, waarin de student een grondige inleiding krijgt in de methoden en resultaten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. In dit deel komt de reconstructie van de Proto-Indo-Europese morfologie aan bod. Aan de hand van een beperkt aantal uitgewerkte voorbeelden wordt getoond, hoe met behulp van bewijsmateriaal uit alle oude Indo-Europese talen de oorspronkelijke vorm van een naamwoordelijk of werkwoordelijk paradigma beredeneerd kan worden. Daarna worden de belangrijkste flexie- en conjugatietypen die we voor het Proto-Indo-Europees aannemen behandeld, alsmede de sporen die ze in de verschillende dochtertalen achtergelaten hebben. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal verschillen in opvattingen die in de vakwereld over de details van deze reconstructie bestaan. Het college bouwt voort op de in ‘IE Fonologie’ opgebouwde kennis.

Leerdoelen

  • Gedegen kennis van en inzicht in de methodes van de morfologische reconstructie van het Indo-Europees.

  • Gedegen kennis van en inzicht in het morfologisch systeem van het Proto-Indo-Europees, alsmede de manier waarop de morfologische categorieën van het PIE in de belangrijkste dochtertalen worden voortgezet.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Contact

Bij de docent