Studiegids

nl en

Beschrijvende taalkunde 2

Vak
2012-2013

Beschrijving

In dit college wordt de diversiteit in (morfo)syntactische systemen van de talen van de wereld onder de loep genomen. Hierbij wordt ingegaan op de problemen en resultaten van de beschrijvende analyse van onderwerpen als nominale classificatie, casus en transitiviteit, tijd, aspect en modus, evidentialiteit, discourse partikels en constituentenvolgorde. Bovendien worden de studenten verder getraind in het zelf analyseren van taalverschijnselen in hun onbekende talen. Hiervoor schrijven ze twee keer een werkstukje waarbij ze uit bestaande, weinig geanalyseerde taalgegevens twee aspecten van de (morfo)syntactische taalstructuur destilleren.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in (een representatief deel van) de verscheidenheid aan (morfo)syntactische structuren in de talen van de wereld.

  • Vaardigheid in het zelf maken van een deelbeschrijving van syntactische verschijnselen van onbekende talen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Contact

Bij docent Dr. van Engelenhoven

Bij docent Prof.dr. M.P.G.M. Mous