Studiegids

nl en

Beschrijvende taalkunde 1

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Taalwetenschap of Equivalent

Beschrijving

In dit college worden de basis ‘tools’ van de beschrijvende taalkunde aangeboden volgens de principes van Basic Linguistic Theory. Er worden analyses gemaakt van de morfosyntactische onderwerpen zoals het onderscheiden van woordklassen, transitiviteit, non-concatenatieve morfologie, affixvolgorde, gebruik makend van een grote verscheidenheid van talen, van Azië tot de Amerika’s. Ervan uitgaand dat men een wetenschappelijke discipline leert beheersen door die actief te gebruiken, gaan studenten in dit vak zelfstandig analyses uitvoeren, motiveren, verdedigen, vergelijken en beoordelen. Hierdoor worden de problemen en resultaten van de beschrijvende analyse onder de loep genomen. Het basis collegemateriaal Basic Linguistic Theory van Dixon wordt aangevuld door oefeningsmateriaal. De studenten kiezen elk een hen nog onbekende en weinig geanalyseerde taal uit om aspecten van de morfosyntaxis te onderzoeken.

Leerdoelen

Studenten zullen:

  • de diversiteit van taalstructuren leren kennen, definieren, en beschrijven

  • Basic Linguistic Theory als instrumentarium leren gebruiken t.b.v. de analyse van niet-westerse minder bekende talen

  • concurrerende analyses leren vergelijken en beoordelen

  • een eigen analyse van een hen onbekende taal vervaardigen

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

6 schriftelijke verplichte opdrachten waarvan iedere opdracht een voldoende moet zijn.

Blackboard

Ja, ter beschikking stellen van extra studiemateriaal. Blackboard

Literatuur

Dixon, R.M.W. 2010. Basic Linguistic Theory: Vol. 1 Methodology. Oxford: University Press
Dixon, R.M.W. 2010. Basic Linguistic Theory: Vol. 2 Grammatical Topics. Oxford: University Press

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Alle opdrachten zijn verplicht en moeten een voldoende hebben.