Studiegids

nl en

Latijn voor niet-classici (tweede helft)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het eerste semester (zie cursus: Latijn voor niet-classici, eerste helft) maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden.

In het tweede semester bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Latijnse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Latijnse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Aan het eind van de gehele cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Latijn gestelde teksten; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van iedere periode. Elke toets moet met minstens een 6 worden afgerond, en levert 5.0 ECTS op.

De eerste toets van het semester (na blok 3) behelst alle behandelde stof uit Latinitas: Grammatica, Woorden, en Teksten. Het tentamen bestaat uit één deel grammatica/vormleer, één deel over een gelezen tekst (met syntactische vragen), en het vertalen van één onvoorbereide tekst (met aantekeningen).

De laatste toets heeft dezelfde opbouw, maar in plaats van teksten uit Latinitas (afgerond na blok 3) wordt er gebruik gemaakt van originele Latijnse teksten, gelezen tijdens de collegereeks.

Blackboard

Op Blackboard verschijnt in de loop van de cursus aanvullend materiaal: handige schema’s, overzichten van het werkwoord, enz. Daarnaast wordt via Blackboard van ieder tentamen van tevoren een voorbeeld met uitwerkingen verstrekt.

Literatuur

Verplicht:

  • H. Oranje (1993 of later), Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, Amsterdam: VU Uitgeverij; ISBN 90-5383-230-0

Aanbevolen:

  • C. Kroon (2007), Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam University Press; ISBN 978-90-5356-950-4

  • H. Pinkster (1998 of later), Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam University Press.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. E.H. van Emde Boas