Studiegids

nl en

Syntaxis 2

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Syntaxis 1

Beschrijving

In het eerste deel van dit college worden de uitgangspunten van de generatieve syntaxis behandeld. Aan de hand van verschillende syntactische verschijnselen (o.a., verplaatsingen), zullen de studenten bekend gemaakt worden met de X-bar theorie, casustheorie, localiteit, en andere kernbegrippen binnen generatieve syntaxis. In het tweede deel van het college, leggen wij de nadruk op argumentatie, bij voorbeeld de vraag wat als doorslaggevend bewijs voor een bepaalde stelling kan worden beschouwd. Studenten zullen leren om bronartikelen te lezen.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven kennis over de basis van generatieve syntaxis.

  • Studenten verwerven kennis over de basis van argumentatie.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

Ja, wekelijkse exercises, en het ter beschikking gestelde studiemateriaal Blackboard

Literatuur

Syntaxis, een generatieve inleiding, door Rint Sybesma.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Bij de docent