Studiegids

nl en

Analyse en synthese van spraak

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding in de Fonetiek

Beschrijving

In dit practicum wordt de deelnemer in eerste instantie die kennis en ervaring bijgebracht die nodig is om zelfstandig om te kunnen gaan met de in de experimentele fonetiek gebruikte apparatuur en programmatuur.

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech

Leerdoelen

Doel is het verwerven van inzicht in de werking van apparatuur en programmatuur, zodat deze op een creatieve maar wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden toegepast. Er wordt ook geoefend met de uitbreidingsmogelijkheden van de software door middel van (eenvoudige) scripts. Tenslotte wordt geleerd om op een gestructureerde wijze de oorzaak van problemen en storingen op te sporen en weg te nemen.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Practicum

De deelnemers volgen gedurende 13 weken de colleges/instructielessen van ieder 2 uur. Iedere week krijgt men een opdracht mee die vóór de volgende bijeenkomst uitgevoerd moet worden (individueel of in groepjes van twee). Van iedere proef dient een kort verslag te worden geschreven.

Toetsing

De deelnemers dienen alle colleges/instructielessen bij te wonen. Verdere toetsing vindt plaats op grond van de gemaakte vorderingen in het laboratorium en aan de hand van de verslagen. Er volgt geen examen.

Blackboard

Ja. Blackboard

  • de syllabus is ook hier beschikbaar

  • communicatie met de studenten

  • inleveren verslagen

Literatuur

de syllabus “Registration, Analysis and Synthesis of Speech”

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Contact

Workshop Registration, Analysis and (Re)synthesis of Speech