Studiegids

nl en

Historische taalkunde

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van de verschillende fasen (Oud-, Middel- en Nieuwnederlands) en de uiteenlopende dialecten van het Nederlands. De vergelijking met de andere West-Germaanse talen zorgt voor een bredere blik op de herkomst van het Nederlands.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de grondslagen van de historisch-vergelijkende taalwetenschap.

  • Kennis van en inzicht in de belangrijkste fonologische en morfologische veranderingen in de taalgeschiedenis van het Nederlands.

Rooster

Het rooster zal vanaf 1 juni beschikbaar komen via de website van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en werkcollege (1 uur)

Toetsing

schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja, via Blackboard

Literatuur

  • Robert McColl Millar (2007): Trask’s Historical Linguistics. 2nd edition. London: Hodder Arnold.

  • Syllabus met teksten en oefeningen. Te koop in de loop van de herfst bij het Studiepunt.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Contact

Bij de docent