Studiegids

nl en

Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

In de berichten over de recente dramatische ontwikkelingen in bijvoorbeeld Egypte en Syrië is regelmatig aandacht voor de christelijke minderheden in deze landen. Deze cursus biedt in twaalf hoorcolleges de achtergrondkennis die onmisbaar is om de positie van het christendom in het Midden-Oosten te kunnen begrijpen. Na een historische inleiding belichten specialisten uit verschillende vakgebieden de grote regionale tradities van Armenië tot aan Ethiopië. Daarbij komen niet alleen theologie en literatuur maar ook beeldende kunst en architectuur in beeld. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wisselwerking tussen de vaak problematische actualiteit en de rijke maar complexe geschiedenis van het christendom in dit gebied.

Leerdoelen

Kennis van het begrippenapparaat en de basiskennis die nodig zijn voor het kunnen volgen van de actuele ontwikkelingen op dit gebied en voor alle verdere studie van de christelijke tradities in het Midden-Oosten.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (enkele essayvragen) over de colleges en de literatuur.

Blackboard

Het precieze rooster van dit college is enige tijd voor de aanvang van de colleges op Blackboard beschikbaar.

Literatuur

Delen uit H. Teule, A. Wessels, ed., Oosterse christenen binnen de wereld van de islam, Heerlen & Kampen 1997 (Zie Blackboard).
Aanvullende artikelen volgens nadere opgave (zie ook Blackboard).

Aanmelding

Indien de student dit vak niet als onderdeel van de variant Koptisch Egypte van het keuzepakket Egyptische Taal en Cultuur volgt, dient hij/zij zich aan te melden via uSis

Aanmelden voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Bij de coördinator Prof. Dr. J. van der Vliet