Studiegids

nl en

Inleiding Akkadisch

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in de grammatica van het Akkadisch aan de hand van het leerboek van Huehnergard.

De student bestudeert de opgegeven stof, vertaalt en analyseert oefenzinnen uit Huehnergard en andere lesmiddelen.

De docent behandelt de grammatica aan de hand van Huehnergard.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de Akkadische grammatica van de Oudbabylonische taalfase. Kennis van de basiswoordenschat van het Akkadisch.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met open invulvragen na het eerste blok: vertaling van getranscribeerde zinnen met behulp van woordenboek, grammaticaal begrippenapparaat en elementaire grammatica van het Akkadisch;

  • Schriftelijk tentamen met open invulvragen na het tweede blok: grammaticale analyse en vertaling van getranscribeerde zinnen met behulp van woordenboek.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian (derde druk)

  • J. Black, A. George, N. Postgate, A Concise Dictionary of Akkadian (2nd (corrected) printing)

  • paradigma’s (door docent verspreid)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de docent: Dr. J.G. Dercksen