Studiegids

nl en

Islamitische teksten: Hadith

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Goede kennis van het Arabisch is vereist (20 ECTS, of verglijkbaar kennisniveau – zulks in overleg met de docent).

Beschrijving

In dit werkcollege worden teksten uit de Hadith gelezen. De teksten zijn geselecteerd op hun belang voor diverse stromingen binnen de islam, alsmede op onderwerpen die in de hoorcolleges Inleiding en Verdieping Koran en Hadith aan de orde zijn gekomen. De studenten worden begeleid in het lezen van deze teksten en vertrouwd gemaakt met de structuur en taalgebruik van de hadith.

Leerdoelen

Kennis: Na afronding van dit college heeft de student kennis van de wijze waarop hadiths worden genoteerd en gecategoriseerd. De student heeft tevens kennis gemaakt met

  • diverse onderwerpen die in de hadith aan de orde komen, en

  • hadiths die door verschillende stromingen als belangrijk worden aangemerkt.
    Vaardigheid: De student leert Arabische bronteksten van hadiths lezen en vertalen naar het Nederlands.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden mét link naar het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

  • Van elke student wordt verwacht dat hij/zij de stof heel goed voorbereidt door het maken van eigen vertaling met behulp van een woordenboek thuis.

  • Deze verschillende vertalingen worden tijdens het college door de docent behandeld.

  • In overleg met de docent moet elke student gedurende het college twee relevante klassieke en moderne teksten selecteren die hij/zij als opdracht moet maken.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

  • vertaalopdracht (30%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Muhammad al-Ghazali, Al-Sunna bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith, Cairo, n.d Jamal al-Banna, Jinayat Qabilat Hadaththana, Cairo, 2008

Aanmelden

Aanmelden via uSis en blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. Umar Ryad + 31 (0) 71 5272568
Homepage

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.