Studiegids

nl en

Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Panorama van de ruim duizend jaar geschiedenis van Egypte tussen Alexander de Grote en de eerste eeuwen van de Islam. De culturele transformatie van het land wordt besproken van de Oudegyptische cultuur via het Hellenisme en de Byzantijnse cultuur naar de Islam. Een serie specialisten verschaft een reeks heldere inleidingen op onderwerpen zoals de laatste eeuwen van de Oudegyptische religie, de geschiedenis van Romeins Egypte, of de cultuur van de koptische monniken.

Overzicht van de colleges in 2013:
1) Ptolemeïsche geschiedenis (L.E. Tacoma)
2) Ptolemeïsch bestuur en economie (K. Donker van Heel)
3) Romeins-Byzantijnse geschiedenis (Tacoma)
4) Romeins-Byzantijns bestuur en economie (F.A.J. Hoogendijk)
5) Monniken en mystici: vroegchristelijk en Koptisch Egypte tot 641 (J.vd Vliet)
6) Geschiedenis en archeologie van Alexandrië (O.E. Kaper)
7) Archeologie van het dagelijks leven: provinciale steden en dorpen in de Nijlvallei en de oasen (Kaper)
8) Etniciteit en schriftelijkheid (Donker van Heel)
9) Familie en demografie (Tacoma)
10) Religie: De tempels en goden (Kaper)
11) Religie: De graven en de dodencultus (Kaper)
12) Vroegchristelijke kunst en architectuur (G.J.M. van Loon)
13) De komst van de Islam (J. de Jong)

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van de belangrijkste feiten en gegevens die bepalend waren voor de geschiedenis en de cultuur van Egypte tussen 330 v.Chr en 900 n.Chr. De student verkrijgt inzicht in de processen van culturele verandering die in Egypte hebben plaatsgevonden. De student verwerft inzicht in het belang van de samenhang van historische, textuele en archeologische gegevens bij de studie van de cultuurgeschiedenis.

Rooster

Voor het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Leesverslag (30%) en schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%).

Literatuur

  • A.K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, 2e editie London 1996, 264 p.

  • R.S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton 1993, hoofdstukken 1, 2, 7 en 8; pp. 15-109 en 230-309

  • C. Riggs, The Beautiful Burial in Roman Egypt: Art, Identity and Funerary Religion, Oxford 2005, pp. 1-33

  • Een copie van alle literatuur ligt ter inzage in de bibliotheek van het NINO, bij de balie.

Aanmelden

Contact

Prof.dr. O.E. Kaper