Studiegids

nl en

Egypte onder de farao's (Cultuurgeschiedenis 1)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.

Beschrijving

Een encyclopedische inleiding over de hoofdzaken van geografie, chronologie, geschiedenis, cultuur en archeologie, alsmede een overzicht van de belangrijkste vindplaatsen en monumenten.

De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges van 2 uur. Naast een historisch overzicht, dat diverse colleges beslaat, wordt aandacht geschonken aan speciale onderwerpen als landschap en bestaansmiddelen, godsdienst, ideologie, maatschappij en bestuurlijke structuur, chronologie.

Leerdoelen

Verkrijgen van cultuurhistorische basiskennis , noodzakelijk voor een verdere uitbouw in alle richtingen binnen het vak Egyptologie . Kennis van de belangrijkste overblijfselen uit het faraonische Egypte; kennis en begrip van hun cultuurhistorische, geografische en chronologische kaders.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Toetsing

Vier korte essays, te schrijven in de loop van het semester (gemiddeld cijfer hiervoor telt voor 30%); schriftelijke tussentoets over literatuur en collegestof van blok 1 (telt voor 30%); schriftelijk eindtentamen over de hele literatuur en collegestof (telt voor 40%). Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk na inlevering van de essays.

Blackboard

Studiemateriaal en cursusbeschrijving in Module [1213]Egypte onder de farao’s in Blackboard

Literatuur

  • K.A. Bard,An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Malden MA etc. 2008.

  • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt op het college.

Aanmelden

  • Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent dr. B.J.J. Haring