Studiegids

nl en

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor deze cursus is geen ingangsniveau vereist.

Beschrijving

Inleiding in de taalkundige diversiteit van het Nabije Oosten van de vroegste geschreven talen, zoals het Sumerisch en oudegyptisch tot het Arabisch. Er wodt specifiek gelet op de verwantschap tussen talen en hoe zij zich ontwikkelen en uitsterven. De cursus bevat ook een inleiding in taalkundige begrippen en methoden van taalclassificatie.
De cursus bestaat uit 13 wekelijkse colleges van 2 uur. De eerste zes colleges vallen samen met het college Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten, en dit gedeelte zal in het Engels worden gegeven. Per college zullen een aantal linguïstische concepten worden geïntroduceerd, die in de tussentoets terugkomen. De talen van het oude Nabije Oosten worden in de tweede helft van het college in detail besproken met het oog op de taalkeuze tijdens het vervolg van de studie OCMW.

Leerdoelen

Verkrijgen van taalkundige basiskennis in relatie tot het oude Nabije Oosten, noodzakelijk voor de taalkeuze die gemaakt moet worden in het vervolg van het programma.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Blok 1: hoorcollege
Blok 2: werkcollege.

Toetsing

deeltoets (40%), praktijkopdrachten (10%) en schriftelijk eindtentamen (50%).
De deeltoets en de praktijkopdrachten kunnen niet worden herkanst. Het schriftelijk tentamen kan één keer worden herkanst (en geldt dan ook voor 50%).

Literatuur

Literatuur bij de eerste acht college’s wordt bekendgemaakt via Blackboard en tijdens de college’s.

Bij colleges 9-13:

  • J. Loose (red.), De talen van het oude Nabije Oosten; Mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux” 32; pp. 1-120

  • Aanvullende literatuur en praktijkopdrachten worden via Blackboard en tijdens de college’s bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Blok 1: Dr. Ahmad Al-Jallad
Blok 2: Mw Dr. W.J.I. Waal