Studiegids

nl en

Inleiding in de materiële cultuur van de Grieks-Romeinse oudheid

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Beschrijving

Deze cursus biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste materiële overblijfselen uit de Grieks-Romeinse oudheid.

In de colleges wordt op een aantal aspecten dieper ingegaan, met bijzondere aandacht voor dwarsverbanden met andere disciplines binnen de klassieke studiën. Tevens wordt ingegaan op de methodologische aspecten waarmee men te maken heeft bij de interpretatie van archeologisch materiaal in zijn historische context, en bij de exploitatie van de materiële resten als bronnen voor (politiek, sociaal-economisch, literair, religieus) historisch onderzoek. Deze methodologische aspecten worden echter niet gedoceerd in een theoretische verhandeling, maar geïncorporeerd in praktijkvoorbeelden.

De colleges worden zo ingericht dat men in ieder geval kennis maakt met de belangrijkste materiaalcategorieën en de ontwikkelingen daarbinnen.

Leerdoelen

Verwerving van:

  • een globaal overzicht van de belangrijkste categorieën materiële resten uit de Grieks-Romeinse oudheid;

  • inzicht in de plaats van dit materiaal in zijn historische context;

  • vaardigheid in het exploiteren ervan in het bredere kader van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klassieke oudheid.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en literatuurstudie

Toetsing

  • Tussentoets (30%);

  • Eindtoets: schriftelijk tentamen met essayvragen (70%).

Bij dit college hanteren wij de cumulatieve tussentoets: de deeltoets beslaat een gedeelte van de stof; de eindtoets beslaat de gehele stof.

Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Blackboard

In dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (in het bijzonder beeldmateriaal) en samenvattingen.

Literatuur

S. Woodford, The Art of Greece and Rome. Cambridge 2nd ed. 2004.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. F. T. van Straten