Studiegids

nl en

Oude geschiedenis (Griekenland, Rome)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1) en de bachelor Oude Culturen van de Mediterrane Wereld (jaar 1).

Het college heeft geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het overzicht Oude Geschiedenis geeft in inleiding in de geschiedenis van de Grieken en Romeinen in het kader van de wereldgeschiedenis.

Leerdoelen

Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Oudheid in de context van de Euraziatische geschiedenis. De nadruk ligt op het historisch overzicht van de Griekse en de Romeinse wereld (van de 10e eeuw voor Chr. tot de 6e eeuw na Chr.), op de grote maatschappelijke structuren (economisch leven, sociale hiërarchie, politieke organisatie) en op gemeenschapsleven en mentaliteit (maatschappij en individu, mannen en vrouwen, religie, filosofie en wetenschap).

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Het overzicht wordt getoetst door middel van schriftelijke toetsen met (korte) open vragen over het handboek en de collegestof:

  • Deeltoets A: Griekenland (50%)

  • Deeltoets B: Rome (50%)
    Beide deeltoetsen dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Verder behoort het maken van een digitale diagnostische toets via Blackboard tot de mogelijkheden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3;

  • Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld: R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985.

Aanmelden

Via uSis

N.B. BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Contact

Mw. K. Beerden MPhil