Studiegids

nl en

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Grieks op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Taalverwerving Grieks 1a.

Verder is het college in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Grieks op eindexamenniveau.

Beschrijving

In het college Grieks Taalverwerving 1 behandelen we hoofdzaken uit de Griekse grammatica: klankleer, morfologie (m.n. het werkwoord), syntaxis (o.a. naamvalsgebruik) en pragmatiek.
Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basisvocabulaire en de ‘stamtijden’.

De verworven grammaticale en taalkundige kennis wordt ingezet bij het lezen van een selectie Attisch proza, waarbij speciale aandacht uit zal gaan naar het ontwikkelen van een goede leesstrategie.

Leerdoelen

 • Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van klankleer, morfologie, syntaxis, pragmatiek, stamtijden en vocabulaire;

 • Leesvaardigheid: verwerving/bestendiging van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid Attisch Grieks proza;

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Bij dit college hanteren we de ‘deeltoets met mogelijkheid van absolveren’: de deeltoets beslaat een deel van de stof, dat bij een voldoende geabsolveerd mag worden vóór de eindtoets. Wie de deeltoets voldoende maakt, maakt dus een kleinere eindtoets dan degene die een onvoldoende behaalde.

Weging:

 • Deeltoets 20 %;

 • Eindtoets grammatica 40 %;

 • Eindtoets tekst 40 %.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Studiemateriaal (planners, handouts, oefeningen en een proeftentamen) wordt in Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

 • Een (school)woordenboek Grieks-Nederlands of Grieks-Engels, keuze uit:

  • J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff), willekeurige druk, alleen antiquarisch verkrijgbaar;
  • Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, with a revised supplement. Oxford UP, 1996 (of oudere druk);
  • Online
  • iPhone: Lexiphanes App, developed by Harry Schmidt, 2009.
 • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6);

 • Syllabus Grieks Grammatica

 • D.A. Russell, An Anthology of Greek Prose, compiled and edited with an Introduction by D.A. Russell, Oxford University Press 1991.

 • R. Appel, A. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken en P. Muysken (eds.), Taal en Taalwetenschap, Malden & Oxford, Blackwell 2002;

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

Dr. A. M. Rademaker