Studiegids

nl en

Grammatica - Taalvaardigheid II

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven B.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammaticaregels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. Van het boek De Regels van het Nederlands worden de eerste 34 hoofdstukken behandeld.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammaticaopdrachten. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies

Onderwijsvorm

Werkcollege: deelname verplicht.

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen (70%). Gedurende het semester moet drie keer een opdracht worden ingeleverd. Het gemiddelde cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer (30%).

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard gebruikt om extra materiaal (opdrachten en oefeningen) beschikbaar te stellen.

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2004), De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen .Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 9001 14198 6 en 9001 14197 8

Aanmelden

Aanmelding via uSis Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Dr. J. Caspers

Opmerkingen

  • Aansluiting: Uitbreiding met het college Taalvaardigheid II: Grammatica/Schrijven.

  • Doelgroep:
    Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands.