Studiegids

nl en

Globalisering en postkoloniale literatuurtheorie (Intercultureel 2)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Inleiding Interculturele Literatuurwetenschap (Intercultureel 1)

Beschrijving

Literaire werken putten steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd. Dat is niet verwonderlijk: door de processen van kolonisatie en hedendaagse globalisering zijn nationale culturen steeds meer met elkaar vermengd geraakt. Toonaangevende migrantenauteurs schrijven dan ook niet alleen over cultuur van herkomst en cultuur van aankomst, maar ze kiezen positie binnen een transnationaal netwerk van culturele stromen, en hun werken scheppen nieuwe, hybride wereldbeelden. Tijdens dit college bespreken we een aantal manieren waarop de complexe literaturen van de globalisering bestudeerd kunnen worden.
Tijdens dit college worden een aantal recente voorstellen bestudeerd voor de benadering van de complexe literaturen van de globalisering. Eerst lezen we een paar duizelingwekkende teksten waarin de wereldruimte van de globalisering wordt verbeeld, en vervolgens de kritieken op en alternatieven voor die verbeeldingen (o.a. Hardt en Negri, Benitez-Rojo, Glissant, Spivak, Damrosch, Huggan). Dat wereldwijde debat dient als de context voor de gezamenlijke studie van een reeks case-studies van literaire teksten en films uit verschillende werelddelen (o.a. Cuba, Duitsland/Turkije, India, Nederland/Suriname, Pakistan, China en Vlaanderen).

Leerdoelen

  • Studenten verwerven inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen enkele (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van de literaturen van de globalisering;

  • Studenten leren analyses op te zetten vanuit het uitgangspunt dat literaire werken verschillende culturele stromingen mengen;

  • Studenten leren enkele sleutelconcepten uit de betreffende theorieën, zoals syncretisme, ruimte en plaats (kritiek op) moderniteit, relatie, enz.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (10%), tussentijdse opdrachten (30%), eindwerkstuk (60%)

Literatuur

  • Verschillende artikelen;

  • Verschillende romans;

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, (1998) Routledge.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent mw dr. L. Minnaard

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de eigen website van de opleiding Film- en Literatuurwetenschap