Studiegids

nl en

Inleiding in de materiële cultuur van het oude Griekenland

Vak
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus vormt een aanvulling op het studieprogramma GLTC/Classics. Zowel bachelor- als masterstudenten zijn hartelijk welkom. Deze cursus staat verder open voor alle BA-studenten van de Universiteit Leiden en alle contract- en à la carte-studenten. Kennis van Grieks is niet vereist.

Beschrijving

Een globaal overzicht maakt men zich eigen door bestudering van (nader op te geven hoofdstukken uit) W.R. Biers, The Archaeology of Greece. An introduction.

In de colleges wordt op een aantal aspecten dieper ingegaan, met bijzondere aandacht voor dwarsverbanden met andere disciplines binnen de klassieke studiën. Tevens wordt ingegaan op de methodologische aspecten waarmee men te maken heeft bij de interpretatie van archeologisch materiaal in zijn historische context, en bij de exploitatie van de materiële resten als bronnen voor (politiek, sociaal-economisch, literair, religieus) historisch onderzoek. Deze methodologische aspecten worden echter niet gedoceerd in een theoretische verhandeling, maar geïncorporeerd in praktijkvoorbeelden.

De colleges worden zo ingericht dat men in ieder geval met de belangrijkste materiaalcategorieën vertrouwd raakt. Enkele thema’s die in de colleges aan de orde komen:

  • Homeros en de Bronstijd.

  • Homerische voorstellingen.

  • Peisistratos, pottenbakkers en propaganda.

  • Materiële aspecten van de Atheense democratie: bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst.

  • Mythen in woord en beeld.

  • Materiële neerslag van Griekse religie.

Leerdoelen

  • Verwerving van een globaal overzicht van de belangrijkste kategorieën materiële resten uit de Griekse oudheid;

  • Inzicht in de plaats van dit materiaal in zijn historische context;

  • Vaardigheid in het exploiteren ervan in het bredere kader van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Griekse oudheid.

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en literatuurstudie

Toetsing

Tussentoets en schriftelijk tentamen aan einde van collegereeks.

Blackboard

Nee

Literatuur

W.R. Biers, The Archaeology of Greece. An introduction. Ithaca & London, Cornell University Press (om het even welke druk; wordt veelvuldig antiquarisch aangeboden voor 10 à 20 euro, zie bv http://www.antiqbook.nl/)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dr. F.T. van Straten