Studiegids

nl en

Numerieke Methoden 2 TUD

Vak
2011-2012

Dit vak behandelt de eindige differentiemethode en eindige volumemethode als discretisatietechniek voor het oplossen van partiele differentiaalvergelijkingen in meer dimensies. Aandacht wordt besteed aan tijdonafhankelijke en tijdafhankelijke DV’s, alsmede aan oplossingstechnieken. Enige praktische toepassingen zullen de revue passeren. – De student zal weten hoeveel rand-beginvoorwaarden nodig zijn voor diverse typen PDV’s – De student zal wiskundige eigenschappen van de vergelijkingen kunnen benoemen (als eenduidigheid, maximum principes, stabiliteit enz). – De student zal in staat zijn een eindige differentie/ volume schema voor een tijds(on)afhankelijke PDV kunnen opstellen en evalueren. – De student zal in staat zijn het gebruik van iteratieve methoden voor grote ijle stelsels lineaire vergelijkingen kunnen motiveren.

Werkvorm TUD
Colstructie en practicum
Literatuur TUD
J. van Kan, A. Segal, F. Vermolen. Numerical Methods in Scientific Computing.
Vakcode TUD
WI3603
Voorkennis TUD
WI2604 Numerieke Methoden 1
Tentaminering TUD
Practicum en huiswerkopgaven

Links
Blackboard TUD
Course Base TUD