Studiegids

nl en

Besliskunde 3

Vak
2011-2012

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaars college Besliskunde 1. Wat betreft het vak Besliskunde 2 wordt alleen gebruik gemaakt van de daarin behandelde hoofdstukken over Markovketens in zowel discrete als continue tijd. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen wordt behandeld (mede afhankelijk van of men het als 6 of 10 puntsvak wil doen): 1. Dynamische programmering (stochastisch en deterministisch) 2. Wachttijdtheorie (o.a. PASTA eigenschap, formules van Little) 3. Markov beslissingsketens (stochastische optimalisatie) 4. Project planning 5. Knapzak problemen 6. Scheduling problemen 7. Lineaire modellen (unimodulariteit, transportprobleem, toewijzingsprobleem) 8. Semi-definiete programmering

Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Literatuur
Collegedictaat vanaf begin januari beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin januari te zien op onderstaande webpagina

Links
Webpagina college