Studiegids

nl en

Besliskunde 2

Vak
2011-2012

Dit vak is een voortzetting van het tweedejaarscollege Besliskunde 1. Een aantal andere mathematische beslissingsproblemen komt aan de orde. Het vak is zeer geschikt voor studenten die later als wiskundige in de praktijk werkzaam willen zijn. Een selectie uit de volgende onderwerpen worden behandeld (mede afhankelijk of men het als 6 of 10 puntsvak wil doen): 1. Grafentheorie (bomen, Euler- en Hamiltongrafen) 2. Combinatoriek en enumeratie (tellen van grafen, principe van in- en exclusie, Burnside’s lemma, theorie van Polya) 3. Netwerkoptimalisatie 4. Speltheorie (tweepersonen nulsomspel; bi-matrix spelen; cooperatieve spelen). 5. Markovketens in discrete tijd (limietgedrag) 6. Vernieuwingstheorie 7. Markovketens in continue tijd (transient en stationair gedrag; reversibiliteit en uniformisatie)

Aantal college-uren
Wekelijks 4 uur college, waarin de stof met voorbeelden en opgaven wordt behandeld.
Tentaminering
Huiswerk (50%) en schriftelijk, deel open boek, tentamen (50%)
Verplichte literatuur
Collegedictaat vanaf begin september beschikbaar en ook te downloaden van onderstaande webpagina
Extra informatie
De weekplanning is vanaf begin september te zien op onderstaande webpagina

Links
webpagina college