Studiegids

nl en

Software Engineering (TUD)

Vak
2011-2012

In het vak Software Engineering worden de problemen besproken die zich voordoen bij het ontwikkelen, opleveren en onderhouden van complexe en/of omvangrijke software. Mogelijke oplossingen worden gepresenteerd aan de hand van een gefaseerd, objectgeorienteerd ontwikkelmodel. In alle fasen wordt UML (Unified Modeling Language) gebruikt als modelleermiddel. In de eerste fase (Requirements Elicitation and Analysis) worden de systeemeisen verzameld en aan de hand van deze eisen wordt een model beschreven. In de beide volgende fasen (System Design en Object Design) wordt dit model in een aantal stappen uitgewerkt tot een implementeerbaar ontwerp. Ook testen en projectmanagement zullen aan de orde komen. Genoemde onderwerpen worden op het college behandeld en moeten in het groepsproject worden toegepast. Na afloop van dit vak kan de student de problemen onderkennen en benoemen, die samenhangen met het ontwikkelen, opleveren en onderhouden van complexe en/of omvangrijke software, binnen het kader van kwaliteitseisen en begrenzingen in tijd en budget. De student kan een aantal mogelijke oplossingen van die problemen noemen en toepassen.

Cursusmateriaal TUD
Object-Oriented Softeware Engineering B. Bruegge en A.H. Dutoit, Prentice Hall.
Vakcode TUD
IN2611WI
Voorkennis TUD
IN1608WI
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen en project
Werkvorm TUD
College en project
Contacturen
2 uur hoorcollege en 4 uur practicum

Links
Blackboard TUD
Course Base