Studiegids

nl en

Logica (TUD)

Vak
2011-2012

Deze cursus geeft een inleiding in de mathematische logica en zijn relatie met de wiskunde. Aan bod komen syntax en semantiek van de propositie- en eerste-orde logica. De syntax beschrijft de structuur van redeneringen, en de semantiek geeft aan hoe logische formules te interpreteren. Belangrijke resultaten in dit verband zijn: de Compactheidsstelling, de Volledigheidsstelling van Gödel en de Onvolledigheidsstellingen van Gödel.

Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen plus huiswerk
Verplichte literatuur TUD
Wordt via Blackboard bekend gemaakt. Vorig jaar was het: Stanley N. Burris, Logic for mathematics and Computer Science, Prentice Hall 1998, ISBN 0-13-285974-2.
Vakcode TUD
WI3607
Voorkennis TUD
Caleidoscoop, Wiskundige Structuren
Werkvorm TUD
College en instructie
Contacturen
4 uur per week

Links
Blackboard TUD
Course Base TUD