Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1

Vak
2011-2012

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig en uitwendig product.
  1. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  2. Matrices en determinanten.
  3. Vectormeetkunde in Rn.
  4. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  5. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.
  6. Orthogonale stelsels, orthogonale projecties.

Werkvorm
Hoor- en werkcollege
Verplichte literatuur
In Leiden wordt onder andere het dictaat Linear Algebra I van Michael Stoll (te koop via administratie MI) gebruikt.
Tentaminering
Toets (20%), huiswerk (20%), schriftelijk eindtentamen (60%)
Vakcode TUD
WI1602

Links
Blackboard

website

Dictaat