Studiegids

nl en

Inleiding Kansrekening

Vak
2011-2012

Doel van het vak is inzicht en begrip te ontwikkelen voor structuren waar onzekerheid een rol speelt. De deelnemers maken zich basisvaardigheden in de kansrekening eigen. In de eerste helft betekent dit vooral het werken met kansverdelingen en stochastische variabelen; hierbij komen onder andere de wet van de grote aantallen en de centrale limietstelling aan bod. In de tweede helft wordt het onderwerp Markov ketens behandeld.

Leerdoel
Het kunnen hanteren van wiskundige modellen voor (eenvoudige) situaties waar onzekerheid of toeval bepalend zijn.

Werkvorm
Hoorcollege en werkgroep
Voorkennis
Analyse 1
Literatuur
Mathematical Statistics and Data Analysis, John A. Rice, Duxbury Press (1995, ISBN: 053420934-3), or 3rd Edition (2007, ISBN: 0534399428).
Vakcode TUD
WI1614
Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen of vijf toetsen verspreid over het semester
Tentaminering UL
Schriftelijk tentamen en opdrachten

Links
Blackboard TUD
Blackboard UL